Kerst startpagina met Kerst Topsites
Uitleg over de werking van de lijst
Kerst.top is een verzameling van de populairste Kerstsites op het internet.

Het doel van Kerst.top is het uitwisselen van bezoekers tussen de verschillende Kerstwebsites. Kerst.top heeft geen commercieel winstoogmerk. Deze pagina wordt ter beschikking gesteld aan de internetgemeenschap voor het promoten van Kerstsites.

Elke eigenaar van een Nederlandstalige Kerstsite mag meedoen aan Kerst.top.
Door mee te doen aan Kerst.top kunnen webmasters bezoekers tussen de verschillende Kerstsites uitwisselen. De sites die de meeste bezoekers naar Kerst.top sturen komen bovenaan te staan.

Deelname is geheel gratis, dus als u een Kerstsite heeft kunt u zich direct aanmelden. Na aanmelding krijgt u een eigen link waarmee u bezoekers naar Kerst.top dient te verwijzen. Gebruik alleen de link die u bij de aanmelding verkrijgt, anders worden uw bezoekers niet geteld en komt uw site niet op Kerst.top te staan. Na de aanmelding dient u eerst eenmaal op de verkregen linkcode te klikken alvorens uw site op Kerst.top zal verschijnen.

Plaatsing van een link naar Kerst.op op uw eigen site is verplicht! Hier wordt scherp op toegezien! Sites die weigeren een link te plaatsen worden verwijderd.

Om in de lijst te blijven staan, dient u minimaal een bezoeker per maand vanaf uw site naar Kerst.top te sturen (in de Kerstpericode zou dit geen problemen mogen opleveren). Wanneer u langere tijd geen bezoekers naar Kerst.top stuurt zal uw site niet meer op Kerst.top te zien zijn, uw site blijft echter wel in de database staan. Zodra een bezoeker dan op uw site op uw linkcode klikt komt uw site meteen weer op Kerst.top te staan.

Het is niet toegestaan om Kerst.top te laden in een pop-up of pop-under. Sites die van deze constructie gebruik maken of op een andere manier "vals spelen" worden zonder waarschuwing vooraf verwijderd.

Aangemelde sites die niets met het onderwerp Kerst te maken hebben, worden verwijderd.

Het aantal IN en UIT
Als op uw site een bezoeker klikt op de link naar Kerst.top wordt het aantal IN dat achter uw site staat met 1 verhoogd. Wanneer een bezoeker van Kerst.top klikt op uw banner/link op Kerst.top, dan wordt het aantal UIT met 1 verhoogd. Het aantal IN is het aantal bezoekers van uw site dat naar Kerst.top toegaat, het aantal UIT is het aantal bezoekers dat vanaf Kerst.top naar uw site gaat. Een voorbeeld: achter uw site staat In: 16, Uit 56. Dit betekent dat er 16 bezoekers van uw site naar Kerst.top gegaan zijn en dat u er 56 weer terug gekregen heeft. Deelname is in dit geval heel interessant. Het aantal IN en UIT wordt gemeten met unieke bezoekers per dag, als iemand op uw site bijvoorbeeld 10 keer op een dag op de link van Kerst.top klikt, wordt hij toch als 1 bezoeker geteld, dit is om vals spelen te voorkomen, de bezoekers moeten echte bezoekers zijn en niet de webmaster van de betreffende site. De sites op Kerst.top staan gerangschikt op aantal IN en daarna op aantal UIT. Om zo hoog mogelijk op Kerst.top te komen staan kunt u een banner van Kerst.top op een opvallende plaats op uw site plaatsen, waardoor er vanzelf meer bezoekers op zullen klikken. De aantallen IN en UIT zijn trouwens ook op te vragen wanneer u inlogt, u kunt dan niet alleen het aantal IN en UIT van deze week opvragen, maar ook het aantal IN en UIT vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.

Eenmaal per week worden alle tellers weer op nul gezet zodat ook pas aangemelde sites de mogelijkheid hebben bovenaan te komen.

Kerst.TOP | Banners | Site toevoegen | Site wijzigen